Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας / Τέλος ταξινόμησης_Ν. 4378/2016 (ΦΕΚ Α’ 55/05-04-2016/άρθρα 11 & 14) & σχετικό έγγραφο του Υπ. Οικονομικών (07-04-2016)

Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας / Τέλος ταξινόμησης_Ν. 4378/2016 (ΦΕΚ Α’ 55/05-04-2016/άρθρα 11 & 14) & σχετικό έγγραφο του Υπ. Οικονομικών (07-04-2016)