Στατιστικα Ελλάδος

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2021


 

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2020

 

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2019

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

 

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2018

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2017

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις​

 

 

Λειτουργικές (Εμπορικές) Μισθώσεις

 


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2016

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις​​


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2015

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις​​​


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2014

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις​​​​


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2013

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις​​​​​

 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2012

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις​​​​​​


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2011

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις​​​​​​


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2010

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις​​​​​​


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2009

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις​​​​​​


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2008

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις​​​​​​


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2007

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις​​​​​​


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2006

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις​​​​​​


 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 2005

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις​​​​​​