Φορολογική Μεταρρύθμιση – Κατάργηση της εισφοράς του άρθρου 1 του N.128/1975 (Ν.4607/2019 -άρθρο 63)_ Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α’ 201/12.12.2019 – άρθρο 67)

Φορολογική Μεταρρύθμιση – Κατάργηση της εισφοράς του άρθρου 1 του N.128/1975 (Ν.4607/2019 -άρθρο 63)_ Ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α’ 201/12.12.2019 – άρθρο 67)