Ετήσιο συνένδριο της Leaseurope – 4-5 Οκτωβρίου 2018, Βενετία – Ιταλία

Ετήσιο συνένδριο της Leaseurope – 4-5 Οκτωβρίου 2018, Βενετία – Ιταλία

Annual Convention of the European Leasing and Automotive Rental Industry

4-5 October 2018, Venice- Italy

Το ετήσιο συνένδριο της Leaseurope, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Ενώσεων Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, πραγματοποιήθηκε αυτή τη χρονιά στις 4-5 Οκτωβρίου στη Βενετία και ολοκληρώθηκε με πολλή επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή από πολλές χώρες.

Στο συνέδριο παρευρέθηκε ο Πρόεδρος τη Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, κος Ζαχαρίας Βλάχος, ως εκπρόσωπος των εταιρειών ΧΜ -μελών της ΕΕΕΧΜ.

Information on the 2018 Annual Convention is available regularly on the dedicated Annual Convention website at www.annual-convention.eu

πηγή: www.leaseurope.org