Ετήσιο συνένδριο της Leaseurope – 6-7 Οκτωβρίου 2016, Ξενοδοχείο Χίλτον – Αθήνα

Ετήσιο συνένδριο της Leaseurope – 6-7 Οκτωβρίου 2016, Ξενοδοχείο Χίλτον – Αθήνα

Annual Convention of the European Leasing and Automotive Rental Industry

6-7 Οκτωβρίου 2016 Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα

Ετήσιο συνέδριο το οποίο διοργανώνεται από τη Leaseurope, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

Η Leaseurope εδρεύει στις Βρυξέλλες και αντιπροσωπεύει τον Ευρωπαϊκό κλάδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης και leasing. Αποτελεί θεσμικό όργανο του Ευρωπαϊκού χρηματοοικονομικού κλάδου και απαρτίζεται από 45 μέλη – ενώσεις, εκ των οποίων τακτικό μέλος είναι και η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε όπως κάθε έτος με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή, άνω των 30 χωρών, από τον κλάδο του leasing καθώς και από εταιρείες τους ευρύτερου τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα, παρέχοντας μία ευκαιρία για ενημέρωση, αναζήτηση νέων ιδεών και συζήτηση για τις προκλήσεις του κλάδου!

Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από όλες τις εταιρείες – μέλη της Ένωσης.