Ετήσιο συνένδριο της Leaseurope – 9 -10 Οκτωβρίου 2014, Βαρκελώνη – Ισπανία

Ετήσιο συνένδριο της Leaseurope – 9 -10 Οκτωβρίου 2014, Βαρκελώνη – Ισπανία

Annual Convention of the European Leasing and Automotive Rental Industry

9-10 October 2014, Barcelona- Spain

The 2014 Annual Convention of the European leasing and automotive rental industry organised by Leaseurope took place on 9 & 10 OCTOBER in Barcelona, Spain.

It was a resounding success with more than 450+ participants from across Europe as well from Australia, Canada, Morocco, South Korea and the USA.

Information on the 2015 Annual Convention will be made available regularly on the dedicated Annual Convention website at www.annual-convention.eu

πηγή: www.leaseurope.org
Στη Γενική Συνέλευση παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Μαυρέλος Ιωάννης.