Συνάντηση του Συμβουλίου Γενικών Γραμματέων​ – 16 Μαΐου 2013 – Βρυξέλλες

Συνάντηση του Συμβουλίου Γενικών Γραμματέων​ – 16 Μαΐου 2013 – Βρυξέλλες

Συνάντηση του Συμβουλίου Γενικών Γραμματέων

European House of Leasing, Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, κ. Νικόλαος Βελώνης, έλαβε μέρος στην 6η συνάντηση του Συμβουλίου των Γενικών Γραμματέων, την οποία διοργάνωσε η Leaseurope και πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, την Παρασκευή 16 Μαΐ ου 2013.