ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΕΕΕΧΜ)

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΕΕΕΧΜ)

"Εκπαιδευτική Ημερίδα για τη Χρηματοδοτική Μίσθωση (leasing)"

Σάββατο, 26 Μαΐου 2012
09:00 – 17:00
Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ
(Πανεπιστημίου 52, Αθήνα)

Η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης πραγματοποίησε στις 26 Μαΐου 2012, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Εκπαιδευτική Ημερίδα για τη Χρηματοδοτική Μίσθωση με συμμετοχή 150 ατόμων από 12 Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν όλο τον κλάδο των Χρηματοδοτικών Μισθώσεων και ήταν τα ακόλουθα:

“Υπολογισμός μισθωμάτων και σύγκριση Leasing / Δανείου” (Α. Μαζαράκης: πρώην Πρόεδρος ΕΕΕΧΜ)
“Τεχνικές Πωλήσεων – Διαπραγματεύσεων” (Ν. Βελώνης: Δ/νων Σύμβουλος – Geniki Leasing Α.Ε.& Γενικός Γραμματέας ΕΕΕΧΜ)
“Φορολογικό Πλαίσιο του Leasing” (Φρ. Γιατράκου: Director στο Φορολογικό Τμήμα PWC)
“Χειρισμός προβλέψεων και διαγραφών επισφαλών πελατών των εταιρειών του Νόμου 1665/1986″ (Σ. Παντελίδης: Δ/νων Σύμβουλος – Marfin Leasing A.E.)
“Νομοθετικό Πλαίσιο Χρηματοδοτικών Μισθώσεων” (Γ. Αυδή: Δικηγόρος – Probank Leasing A.E.)
“Νομικό Πλαίσιο Λειτουργικών Μισθώσεων” (κα Τσεκούρα)
“Διαχείριση προβληματικών απαιτήσεων από συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης” (Ι. Χριστόπουλος: Head of Leasing – New Proton Bank Α.Ε.)
“Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου: Παρακολούθηση – Αντιμετώπιση – Οφέλη” (Στ. Καστρινάκης: EFG Eurobank Ergasias Leasing Α.Ε.)
“ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙΙ: Τί προβλέπεται για το Leasing” (Δ. Ζαφείρης: Επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων – Probank Α.Ε.)
“Κίνδυνοι στις Ασφαλίσεις των Χρηματοδοτικών Μισθώσεων” (Μ. Σιατούνης: Δ/νων Σύμβουλος – Safe Brokers S.A.)