Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις – Απιστία κατά χρηματοδοτικού ιδρύματος_ Ν. 4637/2019 (ΦΕΚ Α’ 180/18.11.2019 – άρθρο 12)

Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις – Απιστία κατά χρηματοδοτικού ιδρύματος_ Ν. 4637/2019 (ΦΕΚ Α’ 180/18.11.2019 – άρθρο 12)