Νομοθεσία Leasing

Εκτύπωση
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας_Ν. 3691/08.2008 (Δέουσα Επιμέλεια ως προς τον πελάτη: ΚΕΦ. Γ' - άρθρ. 12 & 13 )

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ_N. 3601/2007 (ΦΕΚ Α' 178/01-08-2007)_άρθρ. 4 &  άρθρ. 25 παρ.6 &  άρθρ. 88 - Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων_ Εκτοκισμός δανείων κλπ.

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
LEASING_N. 3581/2007_Κεφ. Β'_άρθρ.16 - Leasing ακινήτων Δημοσίου

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
LEASING_N. 3483/2006_Κεφ.Α' - Κατάργηση της αποκλειστικότητας του σκοπού των εταιρειών Leasing

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
LEASING_N. 3463/2006_άρθρ. 186 - Leasing από τους ΟΤΑ

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Αναπτυξιακός Νόμος_Ν. 3299/12.2004_άρθρ.5

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα_Ν. 3229/02.2004 (ΚΕΦ. Β' - άρθρ. 141)

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Sale and Lease Back_N. 3091/12.2002 - Απαλλαγή από ΦΜΑ και ΦΑΥ (άρθρ. 26)

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Πλοία Αναψυχής_Ν.2743_10.1999

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
LEASING_N. 2682/1999_άρθρ. 27 - Εισαγωγή του Sale and Lease Back

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
LEASING_N. 2367/1995_Κεφ. Δ_άρθρ. 11.pdf - Εισαγωγή του Leasing Ακινήτων

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ_N. 2076/1992 (ΦΕΚ Α' 130/01-08-1992)_άρθρ. 27 - Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων_ Εκτοκισμός δανείων κλπ.

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
LEASING Αεροσκαφών_Ν.2065_06.1992

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Αυτοκίνητα Οχήματα - Λεπτομέρειες εφαρμογής των Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Μίσθωσης_ΚΥΑ - ΦΕΚ Β' 955/20-11-1991

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Financial Leasing Φορτηγών_ΦΕΚ B 707/09.1991

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Financial Leasing Φορτηγών - ΦΕΚ A 123/08.1991- άρθρ. 17

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
LEASING_Υ.Α. 131881_ΦΕΚ Β 809_11.1988 - Εφαρμογή των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης στα γεωργικά μηχανήματα

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
LEASING_N. 1665/1986_Αρχικός Νόμος

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Λεωφορεία_Νομ.Δ.102_08.1973

Εγγραφείτε...

Συνάλλαγμα

404 - ҲļĿ¼

404 - ҲļĿ¼

ҪҵԴѱɾѸƻʱá

Τα Μέλη μας

Οι Επισκέψεις μας

fashion journal