Νομοθεσία Leasing

Εκτύπωση
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ - Διευκρινίσεις επί θεμάτων κυκλοφορίας μεταχειρισμένων Μ.Ε. (Υπ. Ανάπτυξης - Εγκύκλιος 15 - 09.04.2013)

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ – Επιστολή Ευρωπαϊκής Επιτροπής 18.03.2013
Η έγκριση τύπου δεν θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τα μηχανήματα που δεν προορίζονται για κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο.

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
N. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222/12-11-2012) – Παράγραφος ΙΕ (Υποπαράγραφοι 1-14)
Προσαρμογή στην οδηγία 2066/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουραρίου 2006 "Για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές"

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Ρύθμιση θεμάτων Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης Αυτοκινήτων (Ε.Δ.Χ.)_Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82/10-04-2012) ΚΕΦ. Α_άρθρ. 82

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Τα Μηχανήματα Έργων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία

του Παναγιώτη Πετρόγλου

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ - Διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις απώλειας κατοχής Μ.Ε._Δ13 / 09.02.2012

 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΕΕΤΗΔΕ – Εξαίρεση των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης_Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου - ΦΕΚ Α' 262/16-12-2011_άρθρ. 2 παρ. 8

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Ακίνητα_Μεταβιβάσεις-εγγραφή εμπράγματου δικαιώματος_Ν. 4014_09.2011_Κεφ Β_άρθρ. 23

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Operating Leasing_Μίσθωση μικρών Φορτηγών από Εταιρείες Ενοικίασης_ΦΕΚ B 1290/06.2011

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος_Ν. 3908/02.2011_άρθρ.4

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Operating Leasing_Μικρά Φορτηγά_ΦΕΚ B 2156/12.2010

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Financial Leasing Φορτηγών_ΦΕΚ A 174/09.2010

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Φόρος Ακινήτων_Ν. 3842/04.2010

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων - εξαίρεση Ε.Χ.Μ. / Δημόσιο & Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης           Ν. 3775/07.2009 - άρθρ. 3 & άρθρ. 21

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Αυτοκίνητα Οχήματα - Τροποποίηση ΚΥΑ/1991_ Λεπτομέρειες εφαρμογής των Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - Αποχαρακτηρισμός του αυτοκινήτου εντός 3 μηνών _ΚΥΑ - ΦΕΚ Β' 1020/29-05-2009

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας_Ν. 3691/08.2008 (Δέουσα Επιμέλεια ως προς τον πελάτη: ΚΕΦ. Γ' - άρθρ. 12 & 13 )

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ_N. 3601/2007 (ΦΕΚ Α' 178/01-08-2007)_άρθρ. 4 &  άρθρ. 25 παρ.6 &  άρθρ. 88 - Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων_ Εκτοκισμός δανείων κλπ.

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
LEASING_N. 3581/2007_Κεφ. Β'_άρθρ.16 - Leasing ακινήτων Δημοσίου

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
LEASING_N. 3483/2006_Κεφ.Α' - Κατάργηση της αποκλειστικότητας του σκοπού των εταιρειών Leasing

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
LEASING_N. 3463/2006_άρθρ. 186 - Leasing από τους ΟΤΑ

Εγγραφείτε...

Συνάλλαγμα

Τα Μέλη μας

Οι Επισκέψεις μας

fashion journal