Νομοθεσία Leasing

Εκτύπωση
Μηχανήματα έργων - Δυνατότητα έγκρισης τύπου Μ.Ε. που εισήχθησαν ή κατασκευάστηκαν πριν τις 25.06.2010 & Φ.Ι.Χ. κάτω των 4 τόνων - Κατάργηση Βιβλιαρίου Μεταβολών_Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α' 216/11-10-2013) άρθρ. 111 & άρθρ. 128

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις_Ν. 4174/07.2013 (ΦΕΚ Α' 170/26-07-2013)
[Παραβάσεις φοροδιαφυγής - Εικονικά φορολογικά στοιχεία: άρθρ. 55]

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις_Ν. 4172/07.2013 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013)
[Αποσβέσεις: άρθρ. 24 - Επισφαλείς απαιτήσεις: άρθρ. 26 - Υποκεφαλαιοδότηση: άρθρ. 49 - Κατάργηση αφορολόγητου αποθεματικού: άρθρ. 72]

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις_Ν. 4172/07.2013 (Αποσβέσεις: άρθρ. 24 - Επισφαλείς απαιτήσεις: άρθρ. 26 - Υποκεφαλαιοδότηση: άρθρ. 49 - Κατάργηση αφορολόγητου αποθεματικού: άρθρ. 72)

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ - Διευκρινίσεις επί θεμάτων κυκλοφορίας μεταχειρισμένων Μ.Ε. (Υπ. Ανάπτυξης - Εγκύκλιος 15 - 09.04.2013)

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ – Επιστολή Ευρωπαϊκής Επιτροπής 18.03.2013
Η έγκριση τύπου δεν θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τα μηχανήματα που δεν προορίζονται για κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο.

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών κα - Μετακύλιση του ΦΑΠ στον μισθωτή_ Ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17/23.01.2013 - άρθρο 3 παρ.21)

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Εκμίσθωση Φορτηγών Ιδιωτ. Χρήσης (Φ.Ι.Χ.)_N. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄222/12-11-2012) – Παράγραφος ΙΕ (Υποπαράγραφοι 1-14)_άρθρ.6 παρ.6-11
Προσαρμογή στην οδηγία 2066/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουραρίου 2006 "Για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές"

 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Ρύθμιση θεμάτων Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης Αυτοκινήτων (Ε.Δ.Χ.)_Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α' 82/10-04-2012) ΚΕΦ. Α_άρθρ. 82

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Τα Μηχανήματα Έργων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή και την Ελληνική νομοθεσία

του Παναγιώτη Πετρόγλου

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ - Διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις απώλειας κατοχής Μ.Ε._Δ13 / 09.02.2012

 

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
ΕΕΤΗΔΕ – Εξαίρεση των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης_Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου - ΦΕΚ Α' 262/16-12-2011_άρθρ. 2 παρ. 8

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Ακίνητα_Μεταβιβάσεις-εγγραφή εμπράγματου δικαιώματος_Ν. 4014_09.2011_Κεφ Β_άρθρ. 23

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Εκμίσθωση μικρών Φορτηγών Ι.Χ. (έως 3.5 τ.) από Εταιρείες εκμίσθ. αυτοκ_ΦΕΚ B 1290/16.06.2011_Απόφ. Αριθ.Β4/οικ27851/3242

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος_Ν. 3908/02.2011_άρθρ.4

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Επιβατικά Αυτοκίνητα Ι.Χ. Εκμίσθωση_Σήμα ΕΟΤ_ΦΕΚ B 2156/31.12.2010

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Financial Leasing Φορτηγών (Φ.Δ.Χ.)_ΦΕΚ A 174/30.09.2010

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Φόρος Ακινήτων_Ν. 3842/04.2010

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων - εξαίρεση Ε.Χ.Μ. / Δημόσιο & Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης           Ν. 3775/07.2009 - άρθρ. 3 & άρθρ. 21

Εγγραφείτε...

Εκτύπωση
Αυτοκίνητα Οχήματα - Τροποποίηση ΚΥΑ/1991_ Λεπτομέρειες εφαρμογής των Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Μίσθωσης - Αποχαρακτηρισμός του αυτοκινήτου εντός 3 μηνών _ΚΥΑ - ΦΕΚ Β' 1020/29-05-2009

Εγγραφείτε...

Συνάλλαγμα

404 - ҲļĿ¼

404 - ҲļĿ¼

ҪҵԴѱɾѸƻʱá

Τα Μέλη μας

Οι Επισκέψεις μας

fashion journal