Επιστημονικά Άρθρα

By Ioannis Klokidis

Answering the question about a lessor’s decision on what rate he should charge his clients, let me present past experience in allocating rates in leasing deals.


afip-pdf-64x99 open PDF

DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES

POLICY DEPARTMENT A: ECONOMIC AND SCIENTIFIC POLICY

The vision of a leasing society is characterised by a new relationship between the producers and customers. This new relationship is based on innovative and more service-oriented business models to meet customer needs with novel approaches to ownership and responsibility. This study explores the leasing society in four chapters. It (1) examines the basic ideas behind the concept, (2) presents a collection of case studies, (3) summarises strengths and risks, and (4) concludes with policy options that could support the transition to a leasing society.

afip-pdf-64x99 open PDF

By Judith Merkies

Aligning the innate conflict of interest between consumer and producer
Offering an economic rationale for resource efficiency
Enhancing service and cost transparency
In short, the leasing society resets the economy to benefit everyone

afip-pdf-64x99 open PDF


Εισηγητής: Νικόλαος Βελώνης
Δ/νων Σύμβουλος Geniki Leasing Α.Ε.
Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

Εισήγηση στην Εκπαιδευτική Ημερίδα για τη Χρηματοδοτική Μίσθωση 

afip-pdf-64x99 open PDF


Εισηγήτρια: Καλλιόπη Γιατράκου
Director στο Φορολογικό Τμήμα της PwC

Εισήγηση στην Εκπαιδευτική Ημερίδα για τη Χρηματοδοτική Μίσθωση 

afip-pdf-64x99 open PDF


Εισηγητής: Συμεών Παντελίδης
Δ/νων Σύμβουλος  Marfin Leasing A.E.

Εισήγηση στην Εκπαιδευτική Ημερίδα για τη Χρηματοδοτική Μίσθωση 

afip-pdf-64x99 open PDF


Εισηγήτρια: Γεωργία Αυδή
Δικηγόρος - Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας  Probank Leasing A.E.

Εισήγηση στην Εκπαιδευτική Ημερίδα για τη Χρηματοδοτική Μίσθωση 

afip-pdf-64x99 open PDF


Εισηγήτρια: Ταλίτα - Μαρία Τσεκούρα
Νομική Σύμβουλος Τ- Leasing A.E.

Εισήγηση στην Εκπαιδευτική Ημερίδα για τη Χρηματοδοτική Μίσθωση 

afip-pdf-64x99 open PDF


Εισηγητής: Ιωάννης Χριστόπουλος
Head of Leasing  New Proton Bank Α.Ε.

Εισήγηση στην Εκπαιδευτική Ημερίδα για τη Χρηματοδοτική Μίσθωση 

afip-pdf-64x99 open PDF


Εισηγητής: Ευστάθιος Καστρινάκης
Manager, International Activities  EFG Eurobank Ergasias Leasing Α.Ε.

Εισήγηση στην Εκπαιδευτική Ημερίδα για τη Χρηματοδοτική Μίσθωση 

afip-pdf-64x99 open PDF

Συνάλλαγμα

Τα Μέλη μας

Οι Επισκέψεις μας

fashion journal