Εισηγητής: Νικόλαος Βελώνης
Δ/νων Σύμβουλος Geniki Leasing Α.Ε.
Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

Εισήγηση στην Εκπαιδευτική Ημερίδα για τη Χρηματοδοτική Μίσθωση 

afip-pdf-64x99 open PDF

Currency

Members

Visitors

fashion journal