Η συγκυρία αυτή οδήγησε τη συνολική αξία των νέων συμβάσεων σε επίπεδα χαμηλότερα του 2000, όταν ακόμη δεν είχε επιτραπεί η χρηματοδότηση ακινήτων με leasing, ρύθμιση που εκτίναξε τότε την αγορά.

Πέρυσι, ήταν η πρώτη χρονιά από τότε που τα ακίνητα, πραγματοποιώντας τζίρο νέων εργασιών ύψους 216,6 εκατ. ευρώ, έχασαν την πρωτιά, την οποία πήραν οι συμβάσεις κινητού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών οχημάτων με αξία 259 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, εκ των κεφαλαίων αυτών οι συμβάσεις που αφορούν εξοπλισμό ήταν ύψους 206,6 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα 52,4 αφορούσαν συμβάσεις για leasing επαγγελματικών οχημάτων.

Είσπραξη μισθωμάτων

Όπως επισημαίνουν στελέχη του κλάδου, το 2011 ήταν η χρονιά που η έμφαση δόθηκε όχι στην υπογραφή νέων συμβολαίων αλλά στην είσπραξη των μισθωμάτων και την προστασία του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου.

Έτσι, η αξία του υπολειπόμενου χαρτοφυλακίου στις 31 Δεκεμβρίου 2011 διαμορφώθηκε στα 7,8 δισ. ευρώ έναντι 8,3 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2010, παρουσιάζοντας μείωση 18,5%.

Αναλυτικότερα, η αξία των παλαιών συμβολαίων για ακίνητα ήταν 6,2 δισ. ευρώ στο τέλος του 2011 έναντι 6,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2010, παρουσιάζοντας μεταβολή 3,3%. Τα κεφάλαια από παλαιές συμβάσεις, για πάσης φύσης εξοπλισμό, κατήλθαν κατά 18,5%, διαμορφούμενα στα 1,6 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη χρονική διάρκεια των συμβολαίων που υπεγράφησαν πέρυσι, πρωτοστάτησαν οι συμβάσεις με χρονική διάρκεια άνω των 10 ετών. Ακολούθησαν οι συμβάσεις διάρκειας 4-5 ετών και τελευταίες οι τριετείς συμβάσεις.

Η πλειονότητα των νέων εργασιών leasing πραγματοποιήθηκε στην Αττική, ακολουθεί η Βόρεια Ελλάδα και στην τρίτη θέση της κατάταξης βρέθηκε η Κεντρική Ελλάδα.

πηγή:      http://www.kathimerini.gr

Currency

Members

Visitors

fashion journal