Παρά το βαθιά αρνητικό κλίμα στην αγορά, υπάρχουν και οι αισιόδοξες φωνές που υποστηρίζουν ότι οι εκκαθαρίσεις χαρτοφυλακίων των προηγούμενων ετών έχουν ολοκληρωθεί και πλέον γίνεται λόγος για υγιή χαρτοφυλάκια με προοπτική ανάκαμψης. Όπως αναφέρει στην «Κ» ο πρόεδρος της Ένωσης Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (EEΕXM), Ιωάννης Κλοκίδης, «μετά την εκκαθάριση των επισφαλών συμβάσεων έχουν μείνει φερέγγυοι πελάτες. Προσωπικά, πιστεύω ότι μπορούμε να εισέλθουμε σε τροχιά ανάπτυξης από το 2013, ενώ το 2012 θα είναι μια εξισορροπητική χρονιά». Ανάλογες φωνές κάνουν λόγο για νέες επενδύσεις από εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα της μεταποίησης και της πράσινης ενέργειας. Μάλιστα, όσον αφορά την πράσινη ενέργεια, οι απόψεις του κλάδου συγκλίνουν στο ότι είναι ο κλάδος που παρουσιάζει μεγαλύτερη κινητικότητα ως προς τα επενδυτικά σχέδια, καθώς μέχρι σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί με leasing έργα συνολικού ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Όμως, η αισιοδοξία για το μέλλον τής μέχρι πρότινος ραγδαίως αναπτυσσόμενης αγοράς του leasing δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο του κλάδου, καθώς υπάρχουν και εκείνοι που υποστηρίζουν πως οι νέες εργασίες είναι μηδενικές και έτσι θα συνεχίσουν στο σύνολο του έτους, αφού οι εταιρείες ασχολούνται μόνο με τις εισπράξεις απαιτήσεων. Υπό το κλίμα αυτό, οι εταιρείες leasing σπεύδουν να προχωρήσουν σε ανάκτηση των κινητών και ακινήτων παγίων από πελάτες που φαίνεται ότι δεν μπορούν να αναβιώσουν.

πηγή:      http://www.kathimerini.gr

Currency

Members

Visitors

fashion journal