«Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι ακόμη και οι μεγάλες ελληνικές εταιρείες θεωρούνται μικρομεσαίες αν συγκριθούν με τις αντίστοιχες της Ευρώπης», εξηγεί στην «Κ» ο κ. Γιάννης Κλοκίδης, πρόεδρος της Ενωσης Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (ΕΕΕΧΜ). Στην Ελλάδα μικρές θεωρούνται οι εταιρείες με τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ, μεσαίες με τζίρο από 2 έως 25 εκατ. και μεγάλες από 25 εκατ. και πάνω.
Στοιχεία για την κατάσταση στο εξωτερικό περιέχονται σε πανευρωπαϊκή έρευνα με θέμα «το leasing στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» που έκανε η συμβουλευτική οικονομική εταιρεία Oxford Economics για λογαριασμό της Leaseurope (Ενωση που αντιπροσωπεύει τον ευρωπαϊκό κλάδο χρηματοδοτικής μίσθωσης).
Η έκθεση βρίσκει ότι η χρηματοδοτική μίσθωση χρησιμοποιήθηκε από τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις περισσότερο απ’ οποιαδήποτε άλλη μορφή τραπεζικού δανεισμού, καθώς από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πήραν μέρος στην έρευνα, το 40% χρησιμοποίησαν leasing το 2010, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί σε 43% το 2011.
Επιπλέον, οι Ευρωπαίοι μισθωτές επένδυσαν κατά μέσο όρο 57% περισσότερο στις επιχειρήσεις τους από αυτούς που δεν χρησιμοποίησαν χρηματοδοτική μίσθωση. Επίσης φαίνεται στην έκθεση ότι η χρηματοδοτική μίσθωση είναι πιο γρήγορα εφαρμόσιμη μορφή χρηματοδότησης για τις νέες εταιρείες με 25% ποσοστό απορρόφησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μικρότερες των 2 ετών και σε ποσοστό 50% για τις εταιρείες μεταξύ 2 και 5 ετών.
Μεταξύ των λόγων που η χρηματοδοτική μίσθωση είναι τόσο δημοφιλής στις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ότι χρηματοδοτεί έως 100% της τιμής αγοράς ενός πάγιου στοιχείου χωρίς να χρειάζονται συμπληρωματικές εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις.
Για την έρευνα ερωτήθηκαν 3.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 9 βιομηχανικούς κλάδους και σε 8 χώρες που αναλογούν στο 83% της συνολικής οικονομικής παραγωγής της Ε. Ε. και στο 78% της ευρωπαϊκής αγοράς χρηματοδοτικής μίσθωσης.

πηγή:      http://www.kathimerini.gr

Currency

Members

Visitors

fashion journal