[επενδύσεις] Διευκόλυνση των εταιρειών στη χρηματοδοτική μίσθωση 

Παρατείνεται για δύο ακόμα χρόνια η περίοδος επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού.

afip-pdf-64x99    πηγή: "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ"

Συνάλλαγμα

Τα Μέλη μας

Οι Επισκέψεις μας

fashion journal