Τα κατασχεμένα πάγια οι εταιρείες τα διατηρούν είτε σε ιδιόκτητες ή μισθωμένες αποθήκες, αν πρόκειται για βιομηχανικό και ιατρικό εξοπλισμό ή είδη μικρότερου όγκου όπως εξοπλισμός γραφείου, είτε σε μάντρες, αν είναι επαγγελματικά οχήματα ή μηχανήματα έργου. Οι μάντρες και οι αποθήκες δεν περιορίζονται στο Λεκανοπέδιο αλλά βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα.

 

«Με το site δημιουργείται έμμεσα μια δευτερογενής αγορά σε ηλεκτρονική μορφή, που θα περιέχει όλων των κατηγοριών τα μεταχειρισμένα ακίνητα και κινητά πάγια που πωλούν οι εταιρείες leasing. Ακριβώς η ηλεκτρονική μορφή της δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο χρήστη να έχει άμεση και εύκολη πρόσβαση στην αγορά και να εντοπίζει αυτό που τον ενδιαφέρει σε τιμές ιδιαιτέρως χαμηλές», αναφέρει στην «Κ» ο πρόεδρος της Ενωσης Εταιρειών Leasing και διευθύνων σύμβουλος της Probank Leasing, Ιωάννης Κλοκίδης.

Στην ιστοσελίδα της ένωσης θα παρέχονται επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά του πωλούμενου παγίου, ποια εταιρεία leasing το πουλά, προαιρετικά θα υπάρχει και η τιμή πώλησης αλλά και η δυνατότητα αντιπρότασης, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο υπάλληλο της εταιρείας. «Δεδομένου ότι μόλις ξεκίνησε η λειτουργία της ηλεκτρονικής σελίδας της ένωσης, η ενημέρωσή της ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Ωστόσο, αυτό θα βελτιωθεί άμεσα, όταν θα έχουν αναρτηθεί όλες οι αγγελίες για τα πωλούμενα κινητά και ακίνητα πάγια και στη συνέχεια θα ανανεώνεται καθημερινά. Μέχρι τότε οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται απευθείας από τις εταιρείες, στοιχεία επικοινωνίας των οποίων έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα», διευκρινίζει ο κ. Κλοκίδης.

πηγή:      http://www.kathimerini.gr

Currency

Members

Visitors

fashion journal