Εισηγητής: Ιωάννης Κλοκίδης
Δ/νων Σύμβουλος Probank Leasing Α.Ε.
Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

Εισήγηση βασισμένη στις μελέτες του ΔΝΤ & της NATIXIS

afip-pdf-64x99 open PDF

Συνάλλαγμα

404 - ҲļĿ¼

404 - ҲļĿ¼

ҪҵԴѱɾѸƻʱá

Τα Μέλη μας

Οι Επισκέψεις μας

fashion journal